API - billline.net
API Документація доступна на екранах з роздільною здатністю вище 1024 px по ширині

На Головну сторінку

Реєстрація

Для початку роботи пройдіть реєстрацію https://cabinet.billline.net/register

Після реєстрації ви отримаєте доступ до особистого кабінету користувача.

Для створення мерчанта потрібно перейти на вкладку "Мерчанти" (на сайдбарі) і натиснути на "+" (рис. 1).

Реєстрація - billline.net

Рис. 1

Під час реєстрації нового мерчанта заповніть поля:

1. Найменування мерчанта

Вказати ім'я мерчанта

2. Посилання на ресурс

Потрібно ввести URL-адресу свого ресурсу

3. Секретний ключ мерчанта

Натисніть кнопку “Згенерувати”, щоб автоматично генерувати ключ.

Заповнення наступних полів пов'язане з прийманням платежів (Deposit)

4. Передача URL-адрес у формі

Обираючи «YES» — ви підтверджуєте згоду на передачу URL-адрес у форму оплати (куди буде перенаправлено покупця після проведення платежу – success_url після успішного прийняття платежу в обробку, fail_url – у випадку відмови проведення платежу).

Якщо залишити значення "NO" - адреса буде взята зі стандартних налаштувань мерчанта (process_url)

5. URL-адреса обробника платежів на стороні магазину (process_url)

Введіть URL-адресу обробника платежів на стороні магазину, а також вкажіть тип запиту, який потрібно надсилати на вказану адресу

6. URL-адреса перенаправлення у разі успішного проведення операції (success_url)

Введіть URL-адресу перенаправлення платника у разі успішного проведення операції, а також вкажіть тип запиту, який необхідно надсилати на вказану адресу

7. URL-адреса перенаправлення у разі помилки під час проведення операції (fail_url)

Введіть URL-адресу перенаправлення платника у разі помилки під час операції, а також вкажіть тип запиту, який необхідно надсилати на вказану адресу.

Заповнення наступних полів пов'язане із проведенням виплат (Withdrawal)

8. Отримання callback-відповіді з результатами проведення виплати коштів

Обираючи YES — ви підтверджуєте отримання callback-запитів з результатами проведення виплати коштів. В іншому випадку, результат необхідно отримувати самостійно (надсилання запиту статусу платежу).

9. URL-адреса обробника callback-відповідей (withdrawal_url)

У цьому полі потрібно задати URL, на який буде надсилатись відповідь з результатом проведення виплати та метод, яким будуть передаватися дані (GET або POST). Якщо ці дії не виконати, повідомлення про зміну статусу транзакції не буде надіслане.

10. Повернення маски картки одержувача в callback-відповіді

Обираючи "YES" - ви погоджуєтесь на отримання маски картки одержувача в callback (у форматі 123412ХХХХХХ4321). За умови, що callback-відповіді включені

11. Доступ до API методів Payout Send і Payout Status

У цьому налаштуванні можна обмежити IP-адреси, з яких буде дозволено приймати запит на здійснення виплат.

Ми рекомендуємо обмежити доступ – це додатково убезпечить сас.

Для активації мерчанта зверніться до служби підтримки support@billline.net

Також після активації мерчанта служба підтримки повідомить базову URL для запитів до API.

Цифровий підпис

Цифровий підпис в запитах

1. У кожному з методів API вказується, які поля використовуються для формування підпису, а також метод хешування (MD5 або SHA256).

2. Відібравши потрібні поля, потрібно їх відсортувати за алфавітом (за зростанням).

3. Наприкінці додається секретний ключ мерчанта.

4. Конкатенація всіх полів йде через символ «:» без їх назви

5. Отриманий рядок хешується (методом MD5 або SHA256) і його байтове подання кодується в Base64: sign = Base64(MD5(Implode(Sort(Params) + SecretKey, ':'), true)) або sign = Base64(SHA256 (Implode(Sort(Params) + SecretKey, ':'), true))

Приклад підпису для запиту Payout Send:

Copy
Expand all
Collapse all
$data = [
"merchant" => "M1VJDHSI6DYXS",
"method" => 1,
"payout_id" => "000002",
"account" => "5300111122223333",
"amount" => 1.19,
"currency" => 'UAH'
];
$dataSet = $data;
ksort($dataSet, SORT_STRING);
array_push($dataSet, "SecRetKey0123");
$signString = implode(":", $dataSet);
$calc_sign = base64_encode(md5($signString, true));
$data["sign"] = $calc_sign;

Цифровий підпис у Callback

1. Усі поля форми з префіксом «co_» відсортовані за абеткою.

2. Наприкінці додано секретний ключ мерчанта.

3. Конкатенація всіх полів зроблена через символ «:» без їхньої назви.

4. Приклад рядка для підпису даних для запиту Payout Send: 16:UAH:2019-02-19 19:12:04:2019-02-19 19:12:11:success:1:M1VJDHSI6DYXS:20:34:15.76:SecretKey

5. Отриманий рядок хешується методом MD5 і його байтове уявлення кодується в Base64: co_sign = Base64(MD5(Implode(Sort(Params) + SecretKey, ':'), true))

Приклад підпису даних у відповіді на запит Payout Send:

Copy
Expand all
Collapse all
$data = [
"co_inv_id" => "1111111",
"co_inv_crt" => "2021-02-16 19:12:04",
"co_inv_prc" => "2021-02-16 19:12:11",
"co_inv_st" => "Success",
"co_payout_id" => "000002",
"co_merchant_uuid" => "M1VJDHSI6DYXS"
];
$dataSet = $data;
ksort($dataSet, SORT_STRING);
array_push($dataSet, "SecRetKey0123");
$signString = implode(":", $dataSet);
$calc_sign = base64_encode(md5($signString, true));
$data["sign"] = $calc_sign;

Перевірка цифрового підпису

Перевірка цифрового підпису проводиться під час отримання запиту. Рекомендуємо реалізувати додаткову перевірку на стороні мерчанта.

Перевірка цифрового підпису

Copy
Expand all
Collapse all
$secret_key = 'SecretKey'; // секретний ключ мерчанта
$dataSet = json_decode($response, TRUE);
$sign = $dataSet["sign"];
unset($dataSet["sign"]);
ksort($dataSet, SORT_STRING);
array_push($dataSet, $secret_key);
$signString = implode(":", $dataSet);
$calc_sign = base64_encode(md5($signString, true));

if ($sign != $calc_sign) {
// Sign error
echo ("Sign error");
} else {
echo "Sign Ok";
}

Колбеки

Для сповіщення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм колбеків.

Коллбек надсилається:

 • у випадку фіналізації транзакції поповнення (Deposit) на URL-адресу обробника платежів на стороні магазину (process_url)
 • при фіналізації транзакції виплати (Withdrawal) на URL-адресу обробника callback-відповідей (withdrawal_url)

У відповідь на отриманий пакет сервер магазину має відповісти двома англійськими літерами "OK".

У випадку, якщо не вдалося надіслати запит на callback_url, або була отримана відповідь не "OK", будуть здійснюватися повторні спроби доставки колбека, доки не буде отримано відповідь "OK".

Усього робиться 20 спроб доставки колбека. Інтервал між відправками колбека становить:

 • з 1 по 10 - 5 хв;
 • з 11 по 20 - 60 хв.

Колбек у випадку успішного платежу (iframe та host-2-host)

У випадку успішного проведення платежу на сервер магазину process_url передаються дані про платеж методом POST:

Колбек містить поля:

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • co_inv_crt

  дата і час створення транзакції;

 • co_inv_prc

  дата та час проведення транзакції;

 • co_inv_st

  статус успішного проведення ("Success");

 • co_order_no

  номер транзакції в системі мерчанта (переданий мерчантом при проведенні платежу);

 • co_amount

  сума транзакції у валюті, роздільник точка ".";

 • co_to_wlt

  сума зарахування на рахунок мерчанта (за вирахуванням комісії);

 • co_cur

  валюта транзакції;

 • co_merchant_id

  унікальний номер мерчанта;

 • co_merchant_uuid

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • co_sign

  цифровий підпис ключем мерчанта (докладніше розписано в розділі “Цифровий підпис у Callback”).

 • co_card_number

  передача маски картки. Це поле стандантно відсутнє у відповіді. Щоб отримувати його у відповіді, необхідно в налаштуваннях мерчанта встановити значення “YES” у полі “Cardmask in callback”

У випадку, якщо виконується внутрішня конвертація, у колбеку можуть бути додаткові поля:

 • co_base_amount

  базова сума, отримана в запиті;

 • co_base_currency

  базова валюта, отримання в запиті платежу;

 • co_rate

  курс конвертації;

При конвертації в поле co_cur буде валюта процесингу, а в полях co_amount та co_to_wlt будуть суми у валюті процесингу.

У відповідь на прийнятий пакет сервер мерчанта повинен відповісти двома англійськими літерами «OK».

Приклад:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"co_inv_id" : "1111111",
"co_inv_crt" : "2019-02-19 19:12:04",
"co_inv_prc" : "2019-02-19 19:12:11",
"co_inv_st" : "success",
"co_order_no" : "0001",
"co_amount" : "16",
"co_to_wlt" : "15.95",
"co_cur" : "UAH",
"co_merchant_id" : "1",
"co_merchant_uuid" : "M1VJDHSI6DYXS",
"co_sign" : "pQQgUBfjz+XxRSpwo5srmw=="
}

Колбек при відмові у проведенні платежу (iframe та host-2-host)

У разі відмови у проведенні платежу на сервер магазину «process_url» передаються дані про помилковий платіж методом POST:

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • co_inv_crt

  дата і час створення транзакції;

 • co_inv_prc

  дата та час проведення транзакції;

 • co_inv_st

  статус проведення платежу ("Fail");

 • co_order_no

  номер транзакції у системі мерчанта (переданий мерчантом при проведенні платежу);

 • co_merchant_id

  унікальний номер мерчанта;

 • co_merchant_uuid

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • co_sign

  цифровий підпис ключем мерчанта (докладніше розписано в розділі “Цифровий підпис у Callback”).

У відповідь на прийнятий пакет сервер мерчанта повинен відповісти двома англійськими літерами «OK».

Приклад:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"co_inv_id" : "1111111",
"co_inv_crt" : "2019-02-19 19:12:04",
"co_inv_prc" : "2019-02-19 19:12:11",
"co_inv_st" : " fail",
"co_order_no" : "0001",
"co_merchant_id" : "1",
"co_merchant_uuid" : "M1VJDHSI6DYXS",
"co_sign" : "pQQgUBfjz+XxRSpwo5srmw=="
}

Колбек при виплаті

Повідомлення буде надіслано у разі зміни статусу транзакції (наприклад, з «Pending» на «Success»).

Дані надсилаються на URL-адресу обробника callback-відповідей (вказано в налаштуваннях мерчанта) методом GET або POST.

Колбек при виплаті містить поля:

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • co_inv_crt

  дата і час створення платежу;

 • co_inv_prc

  дата та час проведення платежу;

 • co_inv_st

  статус проведення ("Success" або "Fail");

 • co_payout_id

  номер платежу в системі мерчанта (номер виплати);

 • co_merchant_uuid

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • co_sign

  цифровий підпис ключем мерчанта (докладніше розписано у розділі “Цифровий підпис у Callback”)).

Приклад Callback при виплаті:

Copy
Expand all
Collapse all
Array
(
[co_inv_id] => 1111111
[co_inv_crt] => 2021-02-16 19:12:04
[co_inv_prc] => 2021-02-16 19:12:11
[co_inv_st] => Success
[co_payout_id] => 000002
[co_merchant_uuid] => M1VJDHSI6DYXS
[co_sign] => XXXXXXXXXXXXXXXXXX
)

Методи API

Список методів API:

 • /payment/form

  запит на прийом платежу (iframe)

 • /api/host2host

  запит на прийом платежу (host-2-host)

 • /payment/status

  запит статусу платежу (прийом)

 • /merchant/api/​payout_send

  запит на виплату

 • /merchant/api/​payout_status

  запит статусу платежу (виплата)

 • /payment/balance

  запит балансу

 • /api/payment-list

  запит списку платежів

Прийом платежів (iframe)

Первинний запит

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник крапка".";

 • currency

  валюта транзакції, може приймати значення UAH, USD, EUR, KZT, BRL та AZN;

 • item_name

  назва товару;

 • first_name

  ім'я клієнта. Максимальна довжина – 30 символів (Припустимі тільки латинські літери);

 • last_name

  прізвище клієнта (Припустимі тільки латинські літери);

 • user_id

  ідентифікатор кліента в системі мерчанта (поле не є обов'язковим до передачі) ;

 • payment_url

  url адреса сайту на користь якого проходить платіж;

 • country

  країна клієнта в ISO 3166-1 alpha-2 форматі;

 • ip

  IP-адреса клієнта;

 • custom

  для додаткової інформації про клієнта.

 • email

  e-mail платника

 • phone

  номер телефону платника

 • address

  адреса проживання платника

 • city

  місто проживання платника

 • post_code

  почтовий код платника

 • region

  регіон проживання платника

 • lang

  мова (додано 26.07.2021.), якою буде відображатися платіжна форма:

  en — англійська

  ru — російська

  ua — українська

  Якщо не передавати поле «lang» – стандартно відобразиться форма оплати російською мовою.

Поля "process_url", "success_url", "fail_url" (куди буде перенаправлено клієнта після проведення платежу) передавати не потрібно. Ці дані беруться автоматично з налаштувань мерчанта в особистому кабінеті.

У деяких випадках у запиті використовується поле "last_4", в якому передаються останні 4 цифри номера картки.

GET

/payment/form

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"order" : "0001",
"amount" : "16",
"currency" : "UAH",
"item_name" : "Samsung TV",
"first_name" : "IVAN",
"last_name" : "IVANOV",
"user_id" : "492235",
"payment_url" : "http://test.com",
"country" : "UA",
"ip" : "212.10.20.75",
"custom" : "",
"email": "test@gmail.com",
"phone": "+35988222763",
"address": "Avenue Marius Renard 21",
"city": "Anderlecht",
"post_code": "1070",
"region": "stuttgart",
"lang" : "en"
}

Перенаправлення покупця після проведення платежу

Увага! Спрямування покупця на ”success_url” або «fail_url» є лише інформаційним і НЕ МОЖЕ підтверджувати успіх чи відмову у прийомі платежу!

Після платежу клієнт перенаправляється на “success_url” або “fail_url”

Відповідь містить поля:

 • order_no

  номер транзакції у системі мерчанта (теж саме й у запиті «order»);

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник точка ".";

 • currency

  валюта транзакції (у якій було виставлено рахунок);

 • item_name

  назва товару (якщо передавалося);

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • co_inv_st

  статус транзакції в платіжній системі (Success або Canceled).

Приклад відповіді при успішному прийнятті платежу до обробки:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"order_no" : "0001",
"amount" : "16",
"currency_code" : "UAH",
"item_name" : "Samsung TV",
"co_inv_id" : "1111111",
"co_inv_st" : "success"
}

Приклад відповіді у разі відхилення платежу:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"order_no" : "0001",
"amount" : "16",
"currency_code" : "UAH",
"item_name" : "Samsung TV",
"co_inv_id" : "1111111",
"co_inv_st" : "canceled"
}

Фінальний статус (колбек)

Для повідомлення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм колбеків.

Детально розписано у розділі "Колбеки".

Приймання платежів (host-2-host)

Згідно з правилами платіжних систем Mastercard та Visa наявність сертифіката PCI DSS (відповідного рівня) є обов'язковою, оскільки клієнт вводить реквізити картки на сайті мерчанта.

Первинний запит

Запит містить поля:

 • type

  тип транзакції (payment);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник крапка ".";

 • currency

  валюта транзакції, може приймати значення UAH, USD, EUR, KZT, BRL та AZN;

 • card_num

  номер картки;

 • card_exp_month

  місяць закінчення терміну дії картки;

 • card_exp_year

  рік закінчення терміну дії картки;

 • card_cvv

  cvv картки;

 • process_url

  URL для надсилання підсумкового статусу транзакції

 • item_name

  назва товару (поле не обов'язкове);

 • first_name

  ім'я власника картки (Припустимі тільки латинські літери);

 • last_name

  прізвище власника картки (Припустимі тільки латинські літери);

 • user_id

  ідентифікатор клієнта в системі мерчанта (поле не є обов'язковим до передачі);

 • payment_url

  url адреса сайту на користь якого проходить платіж;

 • country

  країна клієнта в ISO 3166-1 alpha-2 форматі;

 • email

  e-mail платника

 • phone

  номер телефону платника

 • address

  адреса проживання платника

 • city

  місто проживання платника

 • post_code

  почтовий код платника

 • region

  регіон проживання платника

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "type", "merchant", "order", "amount", "currency", "card_num", "card_exp_month", "card_exp_year", "card_cvv". Хешується шляхом SHA256. (Детальніше розписано в розділі “Цифровий підпис у запитах”)

 • browser

  масив, в якому передаються дані про браузер клієнта, а саме:

  accept_header

  color_depth

  ip

  language

  screen_height

  screen_width

  time_different

  window_width

  window_height

POST

/api/host2host

Приклад запиту PHP:

Copy
Expand all
Collapse all
$url = "https://<наданий url>/api/host2host";
$merchant = "M1VJDHSI6DYXS";
$signature = "XXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$order_id = "0001";
$data = [
"type" => "payment",
"merchant" => $merchant,
"order" => $order_id,
"amount" => "10.99",
"currency" => "UAH",
"card_num" => "5300111122223333",
"card_exp_month" => "01",
"card_exp_year" => "25",
"card_cvv" => "111",
"process_url" => "https://test.com/api/callback_url",
"item_name" => "Samsung TV",
"first_name" => "IVAN",
"last_name" => "IVANOV",
"user_id" => "492235",
"payment_url" => "http://test.com",
"country" => "UA",
"email": "test@gmail.com",
"phone": "+35988222763",
"address": "Avenue Marius Renard 21",
"city": "Anderlecht",
"post_code": "1070",
"region": "stuttgart",
"browser" => [
  "accept_header" => "...",
  "color_depth" => "...",
  "ip" => "...",
  "languager" => "...",
  "screen_height" => "...",
  "screen_width" => "...",
  "time_different" => "...",
  "user_agent" => "...",
  "java_enabled" => "...",
  "window_width" => "...",
  "window_height" => "..."
],
];
$dataSign = array_filter(
$data,
fn ($key) => in_array($key, [ 'type', 'merchant', 'order', 'amount', 'currency', 'card_num', 'card_exp_month', 'card_exp_year', 'card_cvv' ]),
ARRAY_FILTER_USE_KEY
);

/*
спрощений варіант:
$dataSign = [ $data['type'], $data['merchant'], $data['order'], $data['amount'], $data['currency'], $data['card_num'], $data['card_exp_month'], $data['card_exp_year'], $data['card_cvv'] ];
*/

ksort($dataSign, SORT_STRING);
array_push($dataSign, $signature);
$signString = implode(':', $dataSign);
$sign = base64_encode(hash('sha256', $signString, true));
$data['sign'] = $sign;
$request = json_encode($data);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($request))
);
$result = curl_exec($ch);

У разі успішного приймання даних (для подальшого проведення платежу) відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції (3ds);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта (той самий, що й у запиті);

 • uuid

  унікальний ідентифікатор транзакції, використовуйте його для пошуку та за потреби зв'язатися з техпідтримкою;

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • d3_acs_url

  посилання на сторінку 3DS, куди необхідно перенаправити клієнта;

 • d3_pareq

  дані для пересилання;

 • d3_md

  дані для пересилання.

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "3ds",
"merchant": "M1VJDHSI6DYXS",
"order": "0001",
"uuid": "ABC123abc123",
"co_inv_id": 1111111,
"d3_acs_url": "https://3ds.bank.ua",
"d3_pareq": "eJxVUt...tuwjAM/RX==",
"d3_md": "1:809b...82316eb"
}

У разі відхилення платежу відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції (error);

 • code

  код помилки;

 • description

  опис помилки.

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "error",
"code": "10",
"description": "The order is already in the system. Request a status."
}

Перенаправлення покупця на форму 3DS

За позитивної відповіді мерчанту необхідно переадресувати клієнта на форму 3DS. Для цього використовуйте параметри відповіді при первинному запиті

Copy
Expand all
Collapse all
<form name="MPIform" action="{{ d3_acs_url }}" method="POST" target="_blank">
<input type="text" name="PaReq" value="{{ d3_pareq }}" />
<input type="text" name="MD" value="{{ d3_md }}" />
<input type="text" name="TermUrl" value="{{ URL }}" />
<button type="submit">Send</button>
</form>

Підсумковий запит

*Зверніть увагу! Не плутайте d3_pares та d3_pareq:

 • d3_pareq ви отримуєте у відповідь при первинному запиті та пересилаєте у форму 3DS;
 • d3_pares ви отримуєте від форми 3DS і пересилаєте у підсумковому запиті.

Запит містить поля:

 • type

  тип (3ds);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • uuid

  унікальний ідентифікатор транзакції (параметр, який отримуєте у відповіді при первинному запиті);

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта (так само як і у первинному запиті);

 • d3_pares

  отримуєте у відповіді від форми 3DS;

 • d3_md

  дані для пересилання (отримуєте відповіді при первинному запиті);

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "type", "merchant", "order", "uuid", "d3_md". Хешується шляхом SHA256. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

POST

/api/host2host

Приклад:

Copy
Expand all
Collapse all
$data = [
"type" => "3ds",
"merchant" => $merchant ,
"uuid" => "BILLLINE ID",
"order" => "Ваш ID який Ви вказували раніше",
"d3_pares" => $d3_pares,
"d3_md" => $d3_md,
];
$dataSign = array_filter(
$data,
fn ($key) => in_array($key, [ "type", "merchant", "order", "uuid", "d3_md" ]),
ARRAY_FILTER_USE_KEY
);

/*
спрощений варіант:
$dataSign = [ $data["type"], $data["merchant"], $data["order"], $data[" uuid "], $data["d3_md"] ];
*/

$dataSign = [ $data["type"], $data["merchant"], $data["order"], $data[" uuid "], $data["d3_md"] ];
ksort($dataSign, SORT_STRING);
array_push($dataSign, $signature);
$signString = implode(":", $dataSign);
$sign = base64_encode(hash("sha256", $signString, true));
$data["sign"] = $sign;
$request = json_encode($data);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
"Content-Type: application/json",
"Content-Length:" . strlen($request))
);
$result = curl_exec($ch);

У разі успішної обробки запиту відповідь містить поля:

 • status

  статус платежу (success);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • uuid

  унікальний ідентифікатор транзакції, використовуйте його для пошуку та за потреби зв'язатися з техпідтримкою;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта (теж саме що й у запиті);

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"type" : "3ds",
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"uuid" : "ABC123abc123",
"order" : "0001",
"d3_pares" : "eJzVmNmS...ovrSsTczhh==",
"d3_md" : "1:809b...82316eb",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

У разі помилки платежу відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції (error);

 • code

  код помилки;

 • description

  опис помилки.

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "error",
"code": "2",
"description": "Incorrect request details"
}

Фінальний статус (колбек)

Для cповіщення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм коллбеків.

Детально розписано у розділі “Коллбеки”:

Приймання платежів PIX (host-2-host)

Первинний запит

Запит містить поля:

 • type

  тип транзакції (PIX);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник крапка ".";

 • currency

  валюта транзакції, може приймати значення BRL;

 • item_name

  назва товару;

 • country

  країна клієнта в ISO 3166-1 alpha-2 форматі;

 • custom

  для додаткової інформації про кліента;

 • ip

  IP-адреса клієнта;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "type", "merchant", "order", "amount", "currency". Хешується шляхом SHA256. (Детальніше розписано в розділі “Цифровий підпис у запитах”)

POST

/api/h2hpix

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
  "type": "pix",
  "merchant": "M1VJDHSI6DYXS",
  "order": "125327341124",
  "amount": "123.45",
  "currency": "BRL",
  "item_name": "test",
  "country": "BR",
  "custom": "test",
  "ip": "127.0.0.1",
  "sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

У разі успішного приймання даних (для подальшого проведення платежу) відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції (pending);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта (той самий, що й у запиті);

 • uuid

  унікальний ідентифікатор транзакції, використовуйте його для пошуку та за потреби зв'язатися з техпідтримкою;

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • qr_code

  строка в якій вказана адреса оплати PIX;

 • img

  текстове відображення QR-коду, закодоване base64;

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
  "status": "pending",
  "merchant": "QZLF99CVT3WMF",
  "order": "125327341124",
  "uuid": "P1FMNCQDPGI0O",
  "co_inv_id": 15356471,
  "qr_code": "0002012682...A0D28263049620",
  "img": "iVBORw0KGg...UVORK5CYII="
}

У разі помилки платежу відповідь містить поля:

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції (номер передається після обробки платежу на Process URL мерчанта);

 • co_inv_crt

  дата і час створення транзакції;

 • co_inv_prc

  дата та час проведення транзакції;

 • co_inv_st

  статус успішного проведення ("Fail");

 • co_order_no

  номер транзакції в системі мерчанта (переданий мерчантом при проведенні платежу);

 • co_merchant_id

  унікальний номер мерчанта;

 • co_merchant_uuid

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • co_sign

  цифровий підпис ключем мерчанта (докладніше розписано в розділі “Цифровий підпис у Callback”).

У відповідь на прийнятий пакет сервер мерчанта повинен відповісти двома англійськими літерами «OK».

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
  "co_inv_id": "1111111",
  "co_inv_crt": "2019-02-19 19:12:04",
  "co_inv_prc": "2019-02-19 19:12:11",
  "co_inv_st": "fail",
  "co_order_no": "0001",
  "co_merchant_id": "1",
  "co_merchant_uuid": "M1VJDHSI6DYXS",
  "co_sign": "pQQgUBfjz+XxRSpwo5srmw=="
}

Запит статусу платежу (прийом)

Метод передачі даних может бути POST або GET.

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції (номер передається після обробки платежу на Process URL мерчанта);

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "order", "co_inv_id". Хешується шляхом MD5. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

GET

/payment/status

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"order" : "0001",
"co_inv_id" : "1111111",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

У відповідь на запит повертаються дані у форматі JSON:

 • status

  статус транзакції:

  Success – платіж проведено успішно (статус фінальний)

  Pending – платіж новий або знаходиться в черзі на обробку

  Fail – платіж відхилений (статус фінальний)

  Refund – за платежем було здійснено повернення (статус фінальний)

  Error – помилка прийнятих даних (підпис у відповіді порожній «sign» = «»)

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • description

  опис статусу;

 • card_number

  маска картки (у форматі NNNNNN******NNNN, де N – цифра);

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "success",
"order" : "0001",
"description" : "Merchant payment success",
"card_number" : "530011******3333",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Error",
"order" : "0001",
"description" : "Merchant payment not found",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Виплати на картку

Для коректного налаштування проведення виплат зайдіть до “Особистого кабінету” – “Редагування мерчанта”.

Детальний опис цих налаштувань міститься в розділі “Реєстрація” (пункти 8-11)

Запит на виплату

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • method

  метод виплати, ціле число:

  1 - Visa/Mastercard UAH

  8 - Mastercard USD

  9 - Mastercard EUR

  11 - Visa/Mastercard AZN

  12 - Visa/Mastercard KZT

  16 - Visa/Mastercard UAH (Інший канал)

  17 - Visa/Mastercard AZN - для цього методу необхідно передавати обов'язкове поле: "exp_date": "mm/yy"

  22 - Visa EUR (Інший канал) - для цього методу необхідно передавати обов'язкове поле: "full_name": "CARD HOLDER"

  23 - MasterCard EUR (Інший канал) - для цього методу необхідно передавати обов'язкове поле: "full_name": "CARD HOLDER"

 • payout_id

  номер вихідного платежу в системі мерчанта;

 • account

  номер платіжної картки (Visa або Mastercard);

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник точка ".";

 • currency

  валюта транзакції, має відповідати полю «method»:

  «UAH» для методу 1

  «USD» для методу 8

  «EUR» для методу 9

  «AZN» для методу 11

  «KZT» для методу 12

  «UAH» для методу 16 (Інший канал)

  «AZN» для методу 17

  «EUR» для методу 22 (Інший канал)

  «EUR» для методу 23 (Інший канал)

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "method", "payout_id", "account", "amount", "currency". Хешується шляхом MD5. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

POST

/merchant/api/payout_send

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"method" : 1,
"payout_id" : "000002",
"account" : "5300111122223333",
"amount" : "102.81",
"currency" : "UAH",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції:

  Success – платіж проведено успішно (статус фінальний)

  Pending – платіж новий або знаходиться у черзі на обробку. Статус Pending вимагає додаткового запиту (докладно розписано у розділі “Запит статусу платежу”).

  Blocked – платіж відхилено (статус фінальний)

  Error – помилка прийнятих даних. Відповідь містить підпис порожнім ключем (статус не фінальний і є підставою для з'ясування причин виникнення даного статусу)

 • code

  код статусу транзакції;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • description

  опис статусу;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Success",
"code" : "0",
"payout_id" : 000002,
"description" : "Payment successful. Status final",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Pending:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Pending",
"code": "40",
"payout_id": 000002,
"description": "Payment in order",
"sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Error",
"code": "99",
"payout_id": "",
"description": "Sign error",
"sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Фінальний статус (колбек)

Для повідомлення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм колбеків.

Детально розписано у розділі "Коллбеки"

Запит виплати на банківські рахунки (SEPA)

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • method

  метод виплати, ціле число:

  15 — Payout Iban EUR;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • account

  номер банківського рахунку;

 • full_name

  ім'я, прізвище клієнта. Максимальна довжина – 30 символів;

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник точка ".";

 • currency

  валюта транзакції "EUR":

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "method", "payout_id", "account", "amount", "currency". Хешується шляхом MD5. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

POST

/merchant/api/payout_send

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
 "merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
 "method" : 15,
 "payout_id" : "000002",
 "account" : "iban adress",
 "full_name" : IVANOV IVAN
 "amount" : "102.81",
 "currency" : "EUR",
 "sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції:

  Success – платіж проведено успішно (статус фінальний)

  Pending – платіж новий або знаходиться у черзі на обробку. Статус Pending вимагає додаткового запиту (докладно розписано у розділі “Запит статусу платежу”).

  Blocked – платіж відхилений (статус фінальний)

  Error – помилка прийнятих даних. Відповідь містить підпис порожнім ключем (статус не фінальний і є підставою для з'ясування причин виникнення даного статусу)

 • code

  код статусу транзакції;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • description

  опис статусу;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
 "status" : "Success",
 "code" : "0",
 "payout_id" : 000002,
 "description" : "Payment successful. Status final",
 "sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Pending:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
 "status": "Pending",
 "code": "40",
 "payout_id": 000002,
 "description": "Payment in order",
 "sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
 "status": "Error",
 "code": "99",
 "payout_id": "",
 "description": "Sign error",
 "sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Фінальний статус (колбек)

Для повідомлення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм колбеків.

Детально розписано у розділі "Колбеки"

Запит виплати на банківські рахунки (PIX)

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • method

  метод виплати, ціле число:

  21 — Payout PIX BRL;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • account

  ідентифікаційний номер платника податків;

 • pix_key

  ключ PIX користувача;

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник точка ".";

 • currency

  валюта транзакції "BRL":

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "method", "payout_id", "account", "amount", "currency". Хешується шляхом MD5. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

POST

/merchant/api/payout_send

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"method" : 21,
"payout_id" : "000002",
"account" : "1111111122222",
"pix_key" : "test@test.com",
"amount" : "102.81",
"currency" : "BRL",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції:

  Success – платіж проведено успішно (статус фінальний)

  Pending – платіж новий або знаходиться у черзі на обробку. Статус Pending вимагає додаткового запиту (докладно розписано у розділі “Запит статусу платежу”).

  Blocked – платіж відхилений (статус фінальний)

  Error – помилка прийнятих даних. Відповідь містить підпис порожнім ключем (статус не фінальний і є підставою для з'ясування причин виникнення даного статусу)

 • code

  код статусу транзакції;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • description

  опис статусу;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Success",
"code" : "0",
"payout_id" : 000002,
"description" : "Payment successful. Status final",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Pending:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Pending",
"code": "40",
"payout_id": 000002,
"description": "Payment in order",
"sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
 "status": "Error",
 "code": "99",
 "payout_id": "",
 "description": "Sign error",
 "sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Фінальний статус (колбек)

Для повідомлення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм колбеків.

Детально розписано у розділі "Колбеки"

Запит статусу платежу (виплата)

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant" та "payout_id". Хешується шляхом MD5. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

POST

/merchant/api/payout_status

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"payout_id" : "000002",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

У відповідь на запит повертаються дані у форматі JSON:

 • status

  статус транзакції:

  Success – платіж проведено успішно (статус фінальний)

  Pending – платіж новий або знаходиться в черзі на обробку

  Blocked – платіж відхилений (статус фінальний)

  Error – помилка прийнятих даних (підпис у відповіді порожній «sign» = «»)

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • code

  код статусу платежу;

 • description

  опис статусу;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Success",
"payout_id" : 000002,
"code" : "0",
"description" : "Payment successful. Status final",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Error",
"code" : "8",
"payout_id" : "",
"description" : "Transaction not found",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Blocked:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Blocked",
"payout_id" : 000002,
"code" : "80",
"description" : "Payment error. Status final",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Запит балансу

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • currency

  запитувана валюта (UAH, USD, EUR, KZT, BRL або AZN);

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "currency". Хешується методом MD5 (детально розписано у розділі "Цифровий підпис у запитах")

POST

/payment/balance

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"currency" : "UAH",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Відповідь містить поля:

 • status

  статус запиту:

  Success – запит успішний

  Error – помилка прийнятих даних (якщо мерчанта не знайдено, підпис у відповіді не передається)

 • currency

  запитувана валюта (UAH, USD, EUR, KZT, BRL або AZN);

 • balance

  доступна сума у валюті з двома знаками після коми, роздільник крапка (наприклад - 212.07);

 • description

  опис ("Wallet balance");

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Success",
"currency": "UAH",
"balance": 212.07,
"description": "Wallet balance",
"sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Error",
"merchant": "M1VJDHSI6DYXS",
"description": "Merchant not found or not Approved"
}

Запит списку платежів

Методом передачі даних може бути POST або GET.

Запити списку платежів обробляються не більше одного хвилину.

Максимальна кількість транзакцій відповідає 10 000.

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • currency

  валюта, що запитується (UAH, USD, EUR, KZT, BRL або AZN);

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта, з якої починається вибірка у заданому періоді (якщо передається 0, то повертаються всі транзакції);

 • start_date

  дата та час початку періоду у форматі YYYY-MM-DD HH:ii:ss;

 • finish_date

  дата та час закінчення періоду у форматі YYYY-MM-DD HH:ii:ss;

 • status

  статус платежів, які будуть обрані (all, success, pending, blocked, refund);

 • type

  тип транзакції (withdrawal або deposit);

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "currency", "order", "start_date", "finish_date", "status", "type". Хешується методом MD5 (детально розписано розділ “Цифровий підпис у запитах”).

GET

/api/payment-list

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"currency" : "UAH",
"order" : "0",
"start_date" : "2021-02-09 00:00:00",
"finish_date" : "2021-02-11 16:59:59",
"status" : "all",
"type" : "deposit",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Відповідь містить поля:

 • id

  унікальний номер транзакції;

 • uid

  унікальний ідентифікатор транзакції (той самий, що і "uuid");

 • order_id

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • subtotal

  сума, зарахована:

  при «Deposit» – на баланс мерчанту

  при «Withdrawal» – на картку

 • fee_percentage

  утримана комісія (якщо тип комісії відсоток):

  при «Deposit» віднімається з «total»

  при «Withdrawal» нараховується на «subtotal»

 • fee_fixed

  утримана комісія (якщо тип комісії фіксований):

  при «Deposit» віднімається з «total»

  при «Withdrawal» нараховується на «subtotal»

 • total

  загальна сума транзакції:

  при «Deposit» – сума поповнення без стягнення комісії

  при «Withdrawal» – сума виплати з нарахованою комісією

 • type

  тип транзакції (withdrawal або deposit);

 • status

  статус транзакції (Success, Pending, Blocked, Refund);

 • created_at

  дата та час створення транзакції;

 • updated_ad

  дата та час проведення транзакції.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"id" : 11114,
"uid" : "ABA4OD7X73L4Q",
"order_id" : "0083",
"subtotal" : 0.9,
"fee_percentage" : 0,
"fee_fixed" : 0.1,
"total" : 1,
"currency" : "UAH",
"type" : "Deposit",
"status" : "Success",
"created_at" : "2021-02-10 09:34:57",
"updated_ad" : "2021-02-10 09:37:40"
}

Приклад відповіді – статус Blocked:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"id" : 11115,
"uid" : "XTJTEZXMJAUMT",
"order_id" : "0084",
"subtotal" : 0.9,
"fee_percentage" : 0,
"fee_fixed" : 0.1,
"total" : 1,
"currency" : "UAH",
"type" : "Deposit",
"status" : "Blocked",
"created_at" : "2021-02-10 10:22:32",
"updated_ad" : "2021-02-10 10:24:17"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Error",
"description": "Please send one request per minute"
}

Запит курсів валют

Метод передачі може бути POST або GET

Поля для запиту

 • merchant

  ідентифікатор мерчанта

 • currency_from

  базова валюта

GET

/api/rates

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status":"success",
"description":"Опис відповіді",
"rates": {
   "CURR1":VAL1,
   "CURR2":VAL2,
…}
}

Приклад:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status":"success",
"description":"Rates from UAH",
"rates":{
   "USD":0.0247,
   "EUR":0.0228
}
}

або у випадку помилки

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" => "Error",
"description" => "Опис помилки"
}

Запит на обмін валют

Поля для проведення рекурентного платежу

 • merchant

  ідентифікатор мерчанта

 • order

  номер платежу у системі мерчанта

 • amount

  сума обміну

 • currency_from

  валюта обміну

 • currency_to

  валюта результату

 • currency sign

  підпис запиту з використанням методу шифрування sha256

POST

/api/exchange

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "success",
"description": "Currency exchange success",
"transInfo":{
  "order":"order",
  "uuid":"uuid",
  "amount": amount,
  "fee":0,
  "currency_from":"currency_from",
  "converted_amount": converted_amount,
  "currency_to":"currency_to",
  "rate":rate
}
}

або у випадку помилки

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Error",
"description" => "Опис помилки"
}

Коди статусу

Код статусу Статус Фінальний Опис
0 Success Так Виплата успішна
2 Error Ні Помилка вхідних даних
3 Error Ні Платіжний метод заблоковано
4 Error Ні Марчанта заблоковано
5 Error Ні Помилка валюти виплати
6 Error Ні Рахунок мерчанта заблоковано
7 Error Ні Сума перевищує баланс
8 Error Ні ID транзакції не знайдено (Зверніться до технічної підтримки для уточнення деталей)
10 Error Ні Повторний запит виплати, потрібен запит на статус транзакції
40 Pending Ні Транзакція в обробці
80 Blocked Так Відмовлено у виплаті
99 Error Ні Помилка підпису у запиті
100 Error Ні Помилка не документована