API - billline.net
API Документація доступна на екранах з роздільною здатністю вище 1024 px по ширині

На Головну сторінку

Реєстрація

Для початку роботи пройдіть реєстрацію https://billline.net/uk/connect-uk/#form-connect

Після реєстрації ви отримаєте доступ до особистого кабінету користувача.

Для створення мерчанта потрібно перейти на вкладку "Мерчанти" (на сайдбарі) і натиснути на "+" (рис. 1).

Реєстрація - billline.net

Рис. 1

Під час реєстрації нового мерчанта заповніть поля:

1. Найменування мерчанта

Вказати ім'я мерчанта

2. Посилання на ресурс

Потрібно ввести URL-адресу свого ресурсу

3. Секретний ключ мерчанта

Натисніть кнопку “Згенерувати”, щоб автоматично генерувати ключ.

Заповнення наступних полів пов'язане з прийманням платежів (Deposit)

4. Передача URL-адрес у формі

Обираючи «YES» — ви підтверджуєте згоду на передачу URL-адрес у форму оплати (куди буде перенаправлено покупця після проведення платежу – success_url після успішного прийняття платежу в обробку, fail_url – у випадку відмови проведення платежу).

Якщо залишити значення "NO" - адреса буде взята зі стандартних налаштувань мерчанта (process_url)

5. URL-адреса обробника платежів на стороні магазину (process_url)

Введіть URL-адресу обробника платежів на стороні магазину, а також вкажіть тип запиту, який потрібно надсилати на вказану адресу

6. URL-адреса перенаправлення у разі успішного проведення операції (success_url)

Введіть URL-адресу перенаправлення платника у разі успішного проведення операції, а також вкажіть тип запиту, який необхідно надсилати на вказану адресу

7. URL-адреса перенаправлення у разі помилки під час проведення операції (fail_url)

Введіть URL-адресу перенаправлення платника у разі помилки під час операції, а також вкажіть тип запиту, який необхідно надсилати на вказану адресу.

Заповнення наступних полів пов'язане із проведенням виплат (Withdrawal)

8. Отримання callback-відповіді з результатами проведення виплати коштів

Обираючи YES — ви підтверджуєте отримання callback-запитів з результатами проведення виплати коштів. В іншому випадку, результат необхідно отримувати самостійно (надсилання запиту статусу платежу).

9. URL-адреса обробника callback-відповідей (withdrawal_url)

У цьому полі потрібно задати URL, на який буде надсилатись відповідь з результатом проведення виплати та метод, яким будуть передаватися дані (GET або POST). Якщо ці дії не виконати, повідомлення про зміну статусу транзакції не буде надіслане.

10. Повернення маски картки одержувача в callback-відповіді

Обираючи "YES" - ви погоджуєтесь на отримання маски картки одержувача в callback (у форматі 123412ХХХХХХ4321). За умови, що callback-відповіді включені

11. Доступ до API методів Payout Send і Payout Status

У цьому налаштуванні можна обмежити IP-адреси, з яких буде дозволено приймати запит на здійснення виплат.

Ми рекомендуємо обмежити доступ – це додатково убезпечить сас.

Для активації мерчанта зверніться до служби підтримки support@billline.net

Також після активації мерчанта служба підтримки повідомить базову URL для запитів до API.

Цифровий підпис

Цифровий підпис в запитах

1. У кожному з методів API вказується, які поля використовуються для формування підпису, а також метод хешування (MD5 або SHA256).

2. Відібравши потрібні поля, потрібно їх відсортувати за алфавітом (за зростанням).

3. Наприкінці додається секретний ключ мерчанта.

4. Конкатенація всіх полів йде через символ «:» без їх назви

5. Отриманий рядок хешується (методом MD5 або SHA256) і його байтове подання кодується в Base64: sign = Base64(MD5(Implode(Sort(Params) + SecretKey, ':'), true)) або sign = Base64(SHA256 (Implode(Sort(Params) + SecretKey, ':'), true))

Приклад підпису для запиту Payout Send:

Copy
Expand all
Collapse all
$data = [
"merchant" => "M1VJDHSI6DYXS",
"method" => 1,
"payout_id" => "000002",
"account" => "5300111122223333",
"amount" => 1.19,
"currency" => 'UAH'
];
$dataSet = $data;
ksort($dataSet, SORT_STRING);
array_push($dataSet, "SecRetKey0123");
$signString = implode(":", $dataSet);
$calc_sign = base64_encode(md5($signString, true));
$data["sign"] = $calc_sign;

Цифровий підпис у Callback

1. Усі поля форми з префіксом «co_» відсортовані за абеткою.

2. Наприкінці додано секретний ключ мерчанта.

3. Конкатенація всіх полів зроблена через символ «:» без їхньої назви.

4. Приклад рядка для підпису даних для запиту Payout Send: 16:UAH:2019-02-19 19:12:04:2019-02-19 19:12:11:success:1:M1VJDHSI6DYXS:20:34:15.76:SecretKey

5. Отриманий рядок хешується методом MD5 і його байтове уявлення кодується в Base64: co_sign = Base64(MD5(Implode(Sort(Params) + SecretKey, ':'), true))

Приклад підпису даних у відповіді на запит Payout Send:

Copy
Expand all
Collapse all
$data = [
"co_inv_id" => "1111111",
"co_inv_crt" => "2021-02-16 19:12:04",
"co_inv_prc" => "2021-02-16 19:12:11",
"co_inv_st" => "Success",
"co_payout_id" => "000002",
"co_merchant_uuid" => "M1VJDHSI6DYXS"
];
$dataSet = $data;
ksort($dataSet, SORT_STRING);
array_push($dataSet, "SecRetKey0123");
$signString = implode(":", $dataSet);
$calc_sign = base64_encode(md5($signString, true));
$data["sign"] = $calc_sign;

Перевірка цифрового підпису

Перевірка цифрового підпису проводиться під час отримання запиту. Рекомендуємо реалізувати додаткову перевірку на стороні мерчанта.

Перевірка цифрового підпису

Copy
Expand all
Collapse all
$secret_key = 'SecretKey'; // секретний ключ мерчанта
$dataSet = json_decode($response, TRUE);
$sign = $dataSet["sign"];
unset($dataSet["sign"]);
ksort($dataSet, SORT_STRING);
array_push($dataSet, $secret_key);
$signString = implode(":", $dataSet);
$calc_sign = base64_encode(md5($signString, true));

if ($sign != $calc_sign) {
// Sign error
echo ("Sign error");
} else {
echo "Sign Ok";
}

Колбеки

Для сповіщення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм колбеків.

Коллбек надсилається:

 • у випадку фіналізації транзакції поповнення (Deposit) на URL-адресу обробника платежів на стороні магазину (process_url)
 • при фіналізації транзакції виплати (Withdrawal) на URL-адресу обробника callback-відповідей (withdrawal_url)

У відповідь на отриманий пакет сервер магазину має відповісти двома англійськими літерами "OK".

У випадку, якщо не вдалося надіслати запит на callback_url, або була отримана відповідь не "OK", будуть здійснюватися повторні спроби доставки колбека, доки не буде отримано відповідь "OK".

Усього робиться 20 спроб доставки колбека. Інтервал між відправками колбека становить:

 • з 1 по 10 - 5 хв;
 • з 11 по 20 - 60 хв.

Колбек у випадку успішного платежу (iframe та host-2-host)

У випадку успішного проведення платежу на сервер магазину process_url передаються дані про платеж методом POST:

Колбек містить поля:

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • co_inv_crt

  дата і час створення транзакції;

 • co_inv_prc

  дата та час проведення транзакції;

 • co_inv_st

  статус успішного проведення ("Success");

 • co_order_no

  номер транзакції в системі мерчанта (переданий мерчантом при проведенні платежу);

 • co_amount

  сума транзакції у валюті, роздільник точка ".";

 • co_to_wlt

  сума зарахування на рахунок мерчанта (за вирахуванням комісії);

 • co_cur

  валюта транзакції;

 • co_merchant_id

  унікальний номер мерчанта;

 • co_merchant_uuid

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • co_sign

  цифровий підпис ключем мерчанта (докладніше розписано в розділі “Цифровий підпис у Callback”).

 • co_card_number

  передача маски картки. Це поле стандантно відсутнє у відповіді. Щоб отримувати його у відповіді, необхідно в налаштуваннях мерчанта встановити значення “YES” у полі “Cardmask in callback”

У випадку, якщо виконується внутрішня конвертація, у колбеку можуть бути додаткові поля:

 • co_base_amount

  базова сума, отримана в запиті;

 • co_base_currency

  базова валюта, отримання в запиті платежу;

 • co_rate

  курс конвертації;

При конвертації в поле co_cur буде валюта процесингу, а в полях co_amount та co_to_wlt будуть суми у валюті процесингу.

У відповідь на прийнятий пакет сервер мерчанта повинен відповісти двома англійськими літерами «OK».

Приклад:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"co_inv_id" : "1111111",
"co_inv_crt" : "2019-02-19 19:12:04",
"co_inv_prc" : "2019-02-19 19:12:11",
"co_inv_st" : "success",
"co_order_no" : "0001",
"co_amount" : "16",
"co_to_wlt" : "15.95",
"co_cur" : "UAH",
"co_merchant_id" : "1",
"co_merchant_uuid" : "M1VJDHSI6DYXS",
"co_sign" : "pQQgUBfjz+XxRSpwo5srmw=="
}

Колбек при відмові у проведенні платежу (iframe та host-2-host)

У разі відмови у проведенні платежу на сервер магазину «process_url» передаються дані про помилковий платіж методом POST:

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • co_inv_crt

  дата і час створення транзакції;

 • co_inv_prc

  дата та час проведення транзакції;

 • co_inv_st

  статус проведення платежу ("Fail");

 • co_order_no

  номер транзакції у системі мерчанта (переданий мерчантом при проведенні платежу);

 • co_merchant_id

  унікальний номер мерчанта;

 • co_merchant_uuid

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • co_sign

  цифровий підпис ключем мерчанта (докладніше розписано в розділі “Цифровий підпис у Callback”).

У відповідь на прийнятий пакет сервер мерчанта повинен відповісти двома англійськими літерами «OK».

Приклад:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"co_inv_id" : "1111111",
"co_inv_crt" : "2019-02-19 19:12:04",
"co_inv_prc" : "2019-02-19 19:12:11",
"co_inv_st" : " fail",
"co_order_no" : "0001",
"co_merchant_id" : "1",
"co_merchant_uuid" : "M1VJDHSI6DYXS",
"co_sign" : "pQQgUBfjz+XxRSpwo5srmw=="
}

Колбек при виплаті

Повідомлення буде надіслано у разі зміни статусу транзакції (наприклад, з «Pending» на «Success»).

Дані надсилаються на URL-адресу обробника callback-відповідей (вказано в налаштуваннях мерчанта) методом GET або POST.

Колбек при виплаті містить поля:

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • co_inv_crt

  дата і час створення платежу;

 • co_inv_prc

  дата та час проведення платежу;

 • co_inv_st

  статус проведення ("Success" або "Fail");

 • co_payout_id

  номер платежу в системі мерчанта (номер виплати);

 • co_merchant_uuid

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • co_sign

  цифровий підпис ключем мерчанта (докладніше розписано у розділі “Цифровий підпис у Callback”)).

Приклад Callback при виплаті:

Copy
Expand all
Collapse all
Array
(
[co_inv_id] => 1111111
[co_inv_crt] => 2021-02-16 19:12:04
[co_inv_prc] => 2021-02-16 19:12:11
[co_inv_st] => Success
[co_payout_id] => 000002
[co_merchant_uuid] => M1VJDHSI6DYXS
[co_sign] => XXXXXXXXXXXXXXXXXX
)

Методи API

Список методів API:

 • /payment/form

  запит на прийом платежу (iframe)

 • /api/host2host

  запит на прийом платежу (host-2-host)

 • /payment/status

  запит статусу платежу (прийом)

 • /merchant/api/​payout_send

  запит на виплату

 • /merchant/api/​payout_status

  запит статусу платежу (виплата)

 • /payment/balance

  запит балансу

 • /api/payment-list

  запит списку платежів

Прийом платежів (iframe)

Первинний запит

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник крапка".";

 • currency

  валюта транзакції, може приймати значення UAH, USD, EUR, KZT, BRL та AZN;

 • item_name

  назва товару;

 • first_name

  ім'я клієнта. Максимальна довжина – 30 символів (Припустимі тільки латинські літери);

 • last_name

  прізвище клієнта (Припустимі тільки латинські літери);

 • user_id

  ідентифікатор кліента в системі мерчанта (поле не є обов'язковим до передачі) ;

 • payment_url

  url адреса сайту на користь якого проходить платіж;

 • country

  країна клієнта в ISO 3166-1 alpha-2 форматі;

 • ip

  IP-адреса клієнта;

 • custom

  для додаткової інформації про клієнта.

 • email

  e-mail платника

 • phone

  номер телефону платника

 • address

  адреса проживання платника

 • city

  місто проживання платника

 • post_code

  почтовий код платника

 • region

  регіон проживання платника

 • lang

  мова (додано 26.07.2021.), якою буде відображатися платіжна форма:

  en — англійська

  ua — українська

 • cpf

  CPF клієнта (Поле є опціональним для метода оплати PIX)

Поля "process_url", "success_url", "fail_url" (куди буде перенаправлено клієнта після проведення платежу) передавати не потрібно. Ці дані беруться автоматично з налаштувань мерчанта в особистому кабінеті.

У деяких випадках у запиті використовується поле "last_4", в якому передаються останні 4 цифри номера картки.

Важливо! Рядки запиту повинні містити виключно латинські літери та цифри.

GET

/payment/form

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"order" : "0001",
"amount" : "16",
"currency" : "UAH",
"item_name" : "Samsung TV",
"first_name" : "IVAN",
"last_name" : "IVANOV",
"user_id" : "492235",
"payment_url" : "http://test.com",
"country" : "UA",
"ip" : "212.10.20.75",
"custom" : "",
"email": "test@gmail.com",
"phone": "+35988222763",
"address": "Avenue Marius Renard 21",
"city": "Anderlecht",
"post_code": "1070",
"region": "stuttgart",
"lang" : "en"
}

Перенаправлення покупця після проведення платежу

Увага! Спрямування покупця на ”success_url” або «fail_url» є лише інформаційним і НЕ МОЖЕ підтверджувати успіх чи відмову у прийомі платежу!

Після платежу клієнт перенаправляється на “success_url” або “fail_url”

Відповідь містить поля:

 • order_no

  номер транзакції у системі мерчанта (теж саме й у запиті «order»);

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник точка ".";

 • currency_code

  валюта транзакції (у якій було виставлено рахунок);

 • item_name

  назва товару (якщо передавалося);

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • co_inv_st

  статус транзакції в платіжній системі (Success або Canceled).

Приклад відповіді при успішному прийнятті платежу до обробки:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"order_no" : "0001",
"amount" : "16",
"currency_code" : "UAH",
"item_name" : "Samsung TV",
"co_inv_id" : "1111111",
"co_inv_st" : "success"
}

Приклад відповіді у разі відхилення платежу:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"order_no" : "0001",
"amount" : "16",
"currency_code" : "UAH",
"item_name" : "Samsung TV",
"co_inv_id" : "1111111",
"co_inv_st" : "canceled"
}

Фінальний статус (колбек)

Для повідомлення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм колбеків.

Детально розписано у розділі "Колбеки".

Приймання платежів (host-2-host)

Згідно з правилами платіжних систем Mastercard та Visa наявність сертифіката PCI DSS (відповідного рівня) є обов'язковою, оскільки клієнт вводить реквізити картки на сайті мерчанта.

Первинний запит

Запит містить поля:

 • type

  тип транзакції (payment);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник крапка ".";

 • currency

  валюта транзакції, може приймати значення UAH, USD, EUR, KZT, BRL та AZN;

 • card_num

  номер картки;

 • card_exp_month

  місяць закінчення терміну дії картки;

 • card_exp_year

  рік закінчення терміну дії картки;

 • card_cvv

  cvv картки;

 • process_url

  URL для надсилання підсумкового статусу транзакції

 • item_name

  назва товару (поле не обов'язкове);

 • first_name

  ім'я власника картки (Припустимі тільки латинські літери);

 • last_name

  прізвище власника картки (Припустимі тільки латинські літери);

 • user_id

  ідентифікатор клієнта в системі мерчанта (поле не є обов'язковим до передачі);

 • payment_url

  url адреса сайту на користь якого проходить платіж;

 • country

  країна клієнта в ISO 3166-1 alpha-2 форматі;

 • email

  e-mail платника

 • phone

  номер телефону платника

 • address

  адреса проживання платника

 • city

  місто проживання платника

 • post_code

  почтовий код платника

 • region

  регіон проживання платника

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "type", "merchant", "order", "amount", "currency", "card_num", "card_exp_month", "card_exp_year", "card_cvv". Хешується шляхом SHA256. (Детальніше розписано в розділі “Цифровий підпис у запитах”)

 • browser

  масив, в якому передаються дані про браузер клієнта, а саме:

  accept_header

  color_depth

  ip

  language

  screen_height

  screen_width

  time_different

  window_width

  window_height

Важливо! Рядки запиту повинні містити виключно латинські літери та цифри.

POST

/api/host2host

Приклад запиту PHP:

Copy
Expand all
Collapse all
$url = "https://<наданий url>/api/host2host";
$merchant = "M1VJDHSI6DYXS";
$signature = "XXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$order_id = "0001";
$data = [
"type" => "payment",
"merchant" => $merchant,
"order" => $order_id,
"amount" => "10.99",
"currency" => "UAH",
"card_num" => "5300111122223333",
"card_exp_month" => "01",
"card_exp_year" => "25",
"card_cvv" => "111",
"process_url" => "https://test.com/api/callback_url",
"item_name" => "Samsung TV",
"first_name" => "IVAN",
"last_name" => "IVANOV",
"user_id" => "492235",
"payment_url" => "http://test.com",
"country" => "UA",
"email": "test@gmail.com",
"phone": "+35988222763",
"address": "Avenue Marius Renard 21",
"city": "Anderlecht",
"post_code": "1070",
"region": "stuttgart",
"browser" => [
  "accept_header" => "...",
  "color_depth" => "...",
  "ip" => "...",
  "languager" => "...",
  "screen_height" => "...",
  "screen_width" => "...",
  "time_different" => "...",
  "user_agent" => "...",
  "java_enabled" => "...",
  "window_width" => "...",
  "window_height" => "..."
],
];
$dataSign = array_filter(
$data,
fn ($key) => in_array($key, [ 'type', 'merchant', 'order', 'amount', 'currency', 'card_num', 'card_exp_month', 'card_exp_year', 'card_cvv' ]),
ARRAY_FILTER_USE_KEY
);

/*
спрощений варіант:
$dataSign = [ $data['type'], $data['merchant'], $data['order'], $data['amount'], $data['currency'], $data['card_num'], $data['card_exp_month'], $data['card_exp_year'], $data['card_cvv'] ];
*/

ksort($dataSign, SORT_STRING);
array_push($dataSign, $signature);
$signString = implode(':', $dataSign);
$sign = base64_encode(hash('sha256', $signString, true));
$data['sign'] = $sign;
$request = json_encode($data);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($request))
);
$result = curl_exec($ch);

У разі успішного приймання даних (для подальшого проведення платежу) відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції (3ds);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта (той самий, що й у запиті);

 • uuid

  унікальний ідентифікатор транзакції, використовуйте його для пошуку та за потреби зв'язатися з техпідтримкою;

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • d3_acs_url

  посилання на сторінку 3DS, куди необхідно перенаправити клієнта;

 • d3_pareq

  дані для пересилання;

 • d3_md

  дані для пересилання.

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "3ds",
"merchant": "M1VJDHSI6DYXS",
"order": "0001",
"uuid": "ABC123abc123",
"co_inv_id": 1111111,
"d3_acs_url": "https://3ds.bank.ua",
"d3_pareq": "eJxVUt...tuwjAM/RX==",
"d3_md": "1:809b...82316eb"
}

У разі відхилення платежу відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції (error);

 • code

  код помилки;

 • description

  опис помилки.

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "error",
"code": "10",
"description": "The order is already in the system. Request a status."
}

Перенаправлення покупця на форму 3DS

За позитивної відповіді мерчанту необхідно переадресувати клієнта на форму 3DS. Для цього використовуйте параметри відповіді при первинному запиті

Copy
Expand all
Collapse all
<form name="MPIform" action="{{ d3_acs_url }}" method="POST" target="_blank">
<input type="text" name="PaReq" value="{{ d3_pareq }}" />
<input type="text" name="MD" value="{{ d3_md }}" />
<input type="text" name="TermUrl" value="{{ URL }}" />
<button type="submit">Send</button>
</form>

Підсумковий запит

*Зверніть увагу! Не плутайте d3_pares та d3_pareq:

 • d3_pareq ви отримуєте у відповідь при первинному запиті та пересилаєте у форму 3DS;
 • d3_pares ви отримуєте від форми 3DS і пересилаєте у підсумковому запиті.

Запит містить поля:

 • type

  тип (3ds);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • uuid

  унікальний ідентифікатор транзакції (параметр, який отримуєте у відповіді при первинному запиті);

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта (так само як і у первинному запиті);

 • d3_pares

  отримуєте у відповіді від форми 3DS;

 • d3_md

  дані для пересилання (отримуєте відповіді при первинному запиті);

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "type", "merchant", "order", "uuid", "d3_md". Хешується шляхом SHA256. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

POST

/api/host2host

Приклад:

Copy
Expand all
Collapse all
$data = [
"type" => "3ds",
"merchant" => $merchant ,
"uuid" => "BILLLINE ID",
"order" => "Ваш ID який Ви вказували раніше",
"d3_pares" => $d3_pares,
"d3_md" => $d3_md,
];
$dataSign = array_filter(
$data,
fn ($key) => in_array($key, [ "type", "merchant", "order", "uuid", "d3_md" ]),
ARRAY_FILTER_USE_KEY
);

/*
спрощений варіант:
$dataSign = [ $data["type"], $data["merchant"], $data["order"], $data[" uuid "], $data["d3_md"] ];
*/

$dataSign = [ $data["type"], $data["merchant"], $data["order"], $data[" uuid "], $data["d3_md"] ];
ksort($dataSign, SORT_STRING);
array_push($dataSign, $signature);
$signString = implode(":", $dataSign);
$sign = base64_encode(hash("sha256", $signString, true));
$data["sign"] = $sign;
$request = json_encode($data);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
"Content-Type: application/json",
"Content-Length:" . strlen($request))
);
$result = curl_exec($ch);

У разі успішної обробки запиту відповідь містить поля:

 • status

  статус платежу (success);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • uuid

  унікальний ідентифікатор транзакції, використовуйте його для пошуку та за потреби зв'язатися з техпідтримкою;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта (теж саме що й у запиті);

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"type" : "3ds",
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"uuid" : "ABC123abc123",
"order" : "0001",
"d3_pares" : "eJzVmNmS...ovrSsTczhh==",
"d3_md" : "1:809b...82316eb",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

У разі помилки платежу відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції (error);

 • code

  код помилки;

 • description

  опис помилки.

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "error",
"code": "2",
"description": "Incorrect request details"
}

Фінальний статус (колбек)

Для cповіщення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм коллбеків.

Детально розписано у розділі “Коллбеки”:

Приймання платежів PIX (host-2-host)

Первинний запит

Запит містить поля:

 • type

  тип транзакції (PIX);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник крапка ".";

 • currency

  валюта транзакції, може приймати значення BRL;

 • item_name

  назва товару;

 • country

  країна клієнта в ISO 3166-1 alpha-2 форматі;

 • custom

  для додаткової інформації про кліента;

 • ip

  IP-адреса клієнта;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "type", "merchant", "order", "amount", "currency". Хешується шляхом SHA256. (Детальніше розписано в розділі “Цифровий підпис у запитах”)

POST

/api/h2hpix

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
  "type": "pix",
  "merchant": "M1VJDHSI6DYXS",
  "order": "125327341124",
  "amount": "123.45",
  "currency": "BRL",
  "item_name": "test",
  "country": "BR",
  "custom": "test",
  "ip": "127.0.0.1",
  "sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

У разі успішного приймання даних (для подальшого проведення платежу) відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції (pending);

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта (той самий, що й у запиті);

 • uuid

  унікальний ідентифікатор транзакції, використовуйте його для пошуку та за потреби зв'язатися з техпідтримкою;

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції;

 • qr_code

  строка в якій вказана адреса оплати PIX;

 • img

  текстове відображення QR-коду, закодоване base64;

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
  "status": "pending",
  "merchant": "QZLF99CVT3WMF",
  "order": "125327341124",
  "uuid": "P1FMNCQDPGI0O",
  "co_inv_id": 15356471,
  "qr_code": "0002012682...A0D28263049620",
  "img": "iVBORw0KGg...UVORK5CYII="
}

У разі помилки платежу відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції (error);

 • code

  код помилки;

 • description

  опис помилки;

Приклад відповіді:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
  "status": "error",
  "code": "10",
  "description": "The order is already in the system. Request a status."
}

Запит статусу платежу (прийом)

Метод передачі даних может бути POST або GET.

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • co_inv_id

  унікальний номер транзакції (номер передається після обробки платежу на Process URL мерчанта);

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "order", "co_inv_id". Хешується шляхом MD5. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

GET

/payment/status

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"order" : "0001",
"co_inv_id" : "1111111",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

У відповідь на запит повертаються дані у форматі JSON:

 • status

  статус транзакції:

  Success – платіж проведено успішно (статус фінальний)

  Pending – платіж новий або знаходиться в черзі на обробку

  Fail – платіж відхилений (статус фінальний)

  Refund – за платежем було здійснено повернення (статус фінальний)

  Error – помилка прийнятих даних (підпис у відповіді порожній «sign» = «»)

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • description

  опис статусу;

 • card_number

  маска картки (у форматі NNNNNN******NNNN, де N – цифра);

 • error_resolution

  опис помилки платежу;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "success",
"order" : "0001",
"description" : "Merchant payment success",
"card_number" : "530011******3333",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Error",
"order" : "0001",
"description" : "Merchant payment not found",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Виплати на картку

Для коректного налаштування проведення виплат зайдіть до “Особистого кабінету” – “Редагування мерчанта”.

Детальний опис цих налаштувань міститься в розділі “Реєстрація” (пункти 8-11)

Запит на виплату

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • method

  метод виплати, ціле число:

  1 - Visa/Mastercard UAH

  8 - Mastercard USD - для цього методу необхідно передавати обов'язкові поля: "exp_date": "mm/yy", "full_name": "CARD HOLDER"

  9 - Mastercard EUR

  11 - Visa/Mastercard AZN

  12 - Visa/Mastercard KZT

  16 - Visa/Mastercard UAH (Інший канал)

  17 - Visa/Mastercard AZN - для цього методу необхідно передавати обов'язкове поле: "exp_date": "mm/yy"

  22 - Visa EUR (Інший канал) - для цього методу необхідно передавати обов'язкове поле: "full_name": "CARD HOLDER"

  23 - MasterCard EUR (Інший канал) - для цього методу необхідно передавати обов'язкове поле: "full_name": "CARD HOLDER"

  24 - Mobile KZT - для цього методу потрібно передавати поле: "account":"номер телефону без знаку +"

 • payout_id

  номер вихідного платежу в системі мерчанта;

 • account

  номер платіжної картки (Visa або Mastercard);

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник точка ".";

 • currency

  валюта транзакції, має відповідати полю «method»:

  «UAH» для методу 1

  «USD» для методу 8

  «EUR» для методу 9

  «AZN» для методу 11

  «KZT» для методу 12

  «UAH» для методу 16 (Інший канал)

  «AZN» для методу 17

  «EUR» для методу 22 (Інший канал)

  «EUR» для методу 23 (Інший канал)

  «KZT» для методу 24 (Мобільна комерція)

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "method", "payout_id", "account", "amount", "currency". Хешується шляхом MD5. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

POST

/merchant/api/payout_send

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"method" : 1,
"payout_id" : "000002",
"account" : "5300111122223333",
"amount" : "102.81",
"currency" : "UAH",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції:

  Success – платіж проведено успішно (статус фінальний)

  Pending – платіж новий або знаходиться у черзі на обробку. Статус Pending вимагає додаткового запиту (докладно розписано у розділі “Запит статусу платежу”).

  Blocked – платіж відхилено (статус фінальний)

  Error – помилка прийнятих даних. Відповідь містить підпис порожнім ключем (статус не фінальний і є підставою для з'ясування причин виникнення даного статусу)

 • code

  код статусу транзакції;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • description

  опис статусу;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Success",
"code" : "0",
"payout_id" : 000002,
"description" : "Payment successful. Status final",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Pending:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Pending",
"code": "40",
"payout_id": 000002,
"description": "Payment in order",
"sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Error",
"code": "99",
"payout_id": "",
"description": "Sign error",
"sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Фінальний статус (колбек)

Для повідомлення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм колбеків.

Детально розписано у розділі "Коллбеки"

Запит виплати на банківські рахунки (SEPA)

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • method

  метод виплати, ціле число:

  15 — Payout Iban EUR;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • account

  номер банківського рахунку;

 • full_name

  ім'я, прізвище клієнта. Максимальна довжина – 30 символів;

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник точка ".";

 • currency

  валюта транзакції "EUR":

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "method", "payout_id", "account", "amount", "currency". Хешується шляхом MD5. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

POST

/merchant/api/payout_send

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
 "merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
 "method" : 15,
 "payout_id" : "000002",
 "account" : "iban adress",
 "full_name" : IVANOV IVAN
 "amount" : "102.81",
 "currency" : "EUR",
 "sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції:

  Success – платіж проведено успішно (статус фінальний)

  Pending – платіж новий або знаходиться у черзі на обробку. Статус Pending вимагає додаткового запиту (докладно розписано у розділі “Запит статусу платежу”).

  Blocked – платіж відхилений (статус фінальний)

  Error – помилка прийнятих даних. Відповідь містить підпис порожнім ключем (статус не фінальний і є підставою для з'ясування причин виникнення даного статусу)

 • code

  код статусу транзакції;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • description

  опис статусу;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
 "status" : "Success",
 "code" : "0",
 "payout_id" : 000002,
 "description" : "Payment successful. Status final",
 "sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Pending:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
 "status": "Pending",
 "code": "40",
 "payout_id": 000002,
 "description": "Payment in order",
 "sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
 "status": "Error",
 "code": "99",
 "payout_id": "",
 "description": "Sign error",
 "sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Фінальний статус (колбек)

Для повідомлення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм колбеків.

Детально розписано у розділі "Колбеки"

Запит виплати на банківські рахунки (PIX)

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • method

  метод виплати, ціле число:

  21 — Payout PIX BRL;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • account

  ідентифікаційний номер платника податків;

 • pix_key

  ключ PIX користувача;

 • amount

  сума транзакції у валюті, роздільник точка ".";

 • currency

  валюта транзакції "BRL":

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "method", "payout_id", "account", "amount", "currency". Хешується шляхом MD5. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

POST

/merchant/api/payout_send

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"method" : 21,
"payout_id" : "000002",
"account" : "1111111122222",
"pix_key" : "test@test.com",
"amount" : "102.81",
"currency" : "BRL",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Відповідь містить поля:

 • status

  статус транзакції:

  Success – платіж проведено успішно (статус фінальний)

  Pending – платіж новий або знаходиться у черзі на обробку. Статус Pending вимагає додаткового запиту (докладно розписано у розділі “Запит статусу платежу”).

  Blocked – платіж відхилений (статус фінальний)

  Error – помилка прийнятих даних. Відповідь містить підпис порожнім ключем (статус не фінальний і є підставою для з'ясування причин виникнення даного статусу)

 • code

  код статусу транзакції;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • description

  опис статусу;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Success",
"code" : "0",
"payout_id" : 000002,
"description" : "Payment successful. Status final",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Pending:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Pending",
"code": "40",
"payout_id": 000002,
"description": "Payment in order",
"sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
 "status": "Error",
 "code": "99",
 "payout_id": "",
 "description": "Sign error",
 "sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Фінальний статус (колбек)

Для повідомлення мерчанта про те, що транзакція набула фінального статусу (наприклад, із “Pending” на “Success”), використовується механізм колбеків.

Детально розписано у розділі "Колбеки"

Запит статусу платежу (виплата)

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant" та "payout_id". Хешується шляхом MD5. (Детально розписано у розділі “Цифровий підпис у запитах”).

POST

/merchant/api/payout_status

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"payout_id" : "000002",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

У відповідь на запит повертаються дані у форматі JSON:

 • status

  статус транзакції:

  Success – платіж проведено успішно (статус фінальний)

  Pending – платіж новий або знаходиться в черзі на обробку

  Blocked – платіж відхилений (статус фінальний)

  Error – помилка прийнятих даних (підпис у відповіді порожній «sign» = «»)

 • payout_id

  номер вихідного платежу у системі мерчанта;

 • code

  код статусу платежу;

 • description

  опис статусу;

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Success",
"payout_id" : 000002,
"code" : "0",
"description" : "Payment successful. Status final",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Error",
"code" : "8",
"payout_id" : "",
"description" : "Transaction not found",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Blocked:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" : "Blocked",
"payout_id" : 000002,
"code" : "80",
"description" : "Payment error. Status final",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Запит балансу

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • currency

  запитувана валюта (UAH, USD, EUR, KZT, BRL або AZN);

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "currency". Хешується методом MD5 (детально розписано у розділі "Цифровий підпис у запитах")

POST

/payment/balance

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"currency" : "UAH",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Відповідь містить поля:

 • status

  статус запиту:

  Success – запит успішний

  Error – помилка прийнятих даних (якщо мерчанта не знайдено, підпис у відповіді не передається)

 • currency

  запитувана валюта (UAH, USD, EUR, KZT, BRL або AZN);

 • balance

  доступна сума у валюті з двома знаками після коми, роздільник крапка (наприклад - 212.07);

 • description

  опис ("Wallet balance");

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Success",
"currency": "UAH",
"balance": 212.07,
"description": "Wallet balance",
"sign": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Error",
"merchant": "M1VJDHSI6DYXS",
"description": "Merchant not found or not Approved"
}

Запит списку платежів

Методом передачі даних може бути POST або GET.

Запити списку платежів обробляються не більше одного хвилину.

Максимальна кількість транзакцій відповідає 10 000.

Запит містить поля:

 • merchant

  унікальний ідентифікатор мерчанта;

 • currency

  валюта, що запитується (UAH, USD, EUR, KZT, BRL або AZN);

 • order

  номер транзакції у системі мерчанта, з якої починається вибірка у заданому періоді (якщо передається 0, то повертаються всі транзакції);

 • start_date

  дата та час початку періоду у форматі YYYY-MM-DD HH:ii:ss;

 • finish_date

  дата та час закінчення періоду у форматі YYYY-MM-DD HH:ii:ss;

 • status

  статус платежів, які будуть обрані (all, success, pending, blocked, refund);

 • type

  тип транзакції (withdrawal або deposit);

 • sign

  цифровий підпис ключем мерчанта. Використовуються поля "merchant", "currency", "order", "start_date", "finish_date", "status", "type". Хешується методом MD5 (детально розписано розділ “Цифровий підпис у запитах”).

GET

/api/payment-list

Приклад запиту:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"merchant" : "M1VJDHSI6DYXS",
"currency" : "UAH",
"order" : "0",
"start_date" : "2021-02-09 00:00:00",
"finish_date" : "2021-02-11 16:59:59",
"status" : "all",
"type" : "deposit",
"sign" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}

Відповідь містить поля:

 • id

  унікальний номер транзакції;

 • uid

  унікальний ідентифікатор транзакції (той самий, що і "uuid");

 • order_id

  номер транзакції у системі мерчанта;

 • subtotal

  сума, зарахована:

  при «Deposit» – на баланс мерчанту

  при «Withdrawal» – на картку

 • fee_percentage

  утримана комісія (якщо тип комісії відсоток):

  при «Deposit» віднімається з «total»

  при «Withdrawal» нараховується на «subtotal»

 • fee_fixed

  утримана комісія (якщо тип комісії фіксований):

  при «Deposit» віднімається з «total»

  при «Withdrawal» нараховується на «subtotal»

 • total

  загальна сума транзакції:

  при «Deposit» – сума поповнення без стягнення комісії

  при «Withdrawal» – сума виплати з нарахованою комісією

 • type

  тип транзакції (withdrawal або deposit);

 • status

  статус транзакції (Success, Pending, Blocked, Refund);

 • created_at

  дата та час створення транзакції;

 • updated_ad

  дата та час проведення транзакції.

Приклад відповіді – статус Success:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"id" : 11114,
"uid" : "ABA4OD7X73L4Q",
"order_id" : "0083",
"subtotal" : 0.9,
"fee_percentage" : 0,
"fee_fixed" : 0.1,
"total" : 1,
"currency" : "UAH",
"type" : "Deposit",
"status" : "Success",
"created_at" : "2021-02-10 09:34:57",
"updated_ad" : "2021-02-10 09:37:40"
}

Приклад відповіді – статус Blocked:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"id" : 11115,
"uid" : "XTJTEZXMJAUMT",
"order_id" : "0084",
"subtotal" : 0.9,
"fee_percentage" : 0,
"fee_fixed" : 0.1,
"total" : 1,
"currency" : "UAH",
"type" : "Deposit",
"status" : "Blocked",
"created_at" : "2021-02-10 10:22:32",
"updated_ad" : "2021-02-10 10:24:17"
}

Приклад відповіді – статус Error:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Error",
"description": "Please send one request per minute"
}

Запит курсів валют

Метод передачі може бути POST або GET

Поля для запиту

 • merchant

  ідентифікатор мерчанта

 • currency_from

  базова валюта

GET

/api/rates

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status":"success",
"description":"Опис відповіді",
"rates": {
   "CURR1":VAL1,
   "CURR2":VAL2,
…}
}

Приклад:

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status":"success",
"description":"Rates from UAH",
"rates":{
   "USD":0.0247,
   "EUR":0.0228
}
}

або у випадку помилки

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status" => "Error",
"description" => "Опис помилки"
}

Запит на обмін валют

Поля для проведення рекурентного платежу

 • merchant

  ідентифікатор мерчанта

 • order

  номер платежу у системі мерчанта

 • amount

  сума обміну

 • currency_from

  валюта обміну

 • currency_to

  валюта результату

 • currency sign

  підпис запиту з використанням методу шифрування sha256

POST

/api/exchange

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "success",
"description": "Currency exchange success",
"transInfo":{
  "order":"order",
  "uuid":"uuid",
  "amount": amount,
  "fee":0,
  "currency_from":"currency_from",
  "converted_amount": converted_amount,
  "currency_to":"currency_to",
  "rate":rate
}
}

або у випадку помилки

Content type
application/json
Copy
Expand all
Collapse all
{
"status": "Error",
"description" => "Опис помилки"
}

Коди статусу

Код статусу Статус Фінальний Опис
0 Success Так Виплата успішна
2 Error Ні Помилка вхідних даних
3 Error Ні Платіжний метод заблоковано
4 Error Ні Марчанта заблоковано
5 Error Ні Помилка валюти виплати
6 Error Ні Рахунок мерчанта заблоковано
7 Error Ні Сума перевищує баланс
8 Error Ні ID транзакції не знайдено (Зверніться до технічної підтримки для уточнення деталей)
10 Error Ні Повторний запит виплати, потрібен запит на статус транзакції
40 Pending Ні Транзакція в обробці
80 Blocked Так Відмовлено у виплаті
99 Error Ні Помилка підпису у запиті
100 Error Ні Помилка не документована